Storitve

VODENJA. V naA?i bazi ponujamo izkuA?ene in profesionalne vodnike oz. spremljevace z GTZ (Gostinsko TuristiA?na Zbornica Slovenije) licencoA�za vodenja in spremljanja po celi Sloveniji in tujini v razliA?nih jezikih (angleA?A?ina, italijanA?A?ina, srbohrvaA?A?ina, albanA?A?ina, kitajA?A?ina, itd.).A�Dodana vrednost naA?ega podjetja je, da ponujamo kitajsko govoreA?e vodnike in spremljevalce.

PREVOZ. V primeru, da potrebujete prevoz do doloA?enega kraja oziroma destinacije doma in tujini za turistiA?ne namene, nudimo A?iroki spekterA�sodobnih prevoznih sredstev in sicer: kombi, minibus, bus, luksuzni avto, itd.

ANIMACIJA. Ponujamo pripravo in izvedbo tematskih dogodkov na podroA?ju turistiA?ne animacije, kot so: animirane ture, A?olske ture, iskanjeA�skritih zakladov, ustvarjalne delavnice na podroA?ju kreativnega turizma, A?portni dogodki, itd.

SVETOVANJA. Smo specializirani za podroA?je kitajskega trga s poudarkom na emitivni turistiA?ni trg. Na podlagi dolgoletnih izkuA?enj pri deluA�z otroki, mladimi in starA?i ponujamo svetovanja in turistiA?ne programe na temo vzgoje otrok in partnerskih odnosov.

V primeru, da vas omenjene dejavnosti zanimajo, ali A?e imate kakrA?nokoli vpraA?anje, nam lahko piA?ete oziroma nas kadarkoli pokliA?ite.