O nas

Zmaj predstavlja enega najbolj razA?irjenih in najstarejA?ih simbolov, saj ga najdemo tako rekoA? na vseh celinah in v legendah najstarejA?ih civilizacij. Nastopa tudi kot zaA?A?itnik in simbol glavnega mesta Slovenije oziroma Ljubljane. A�Na Kitajskem ga dojemajo kot dobrohotno bitje, ki simbolizira uspeh, sreA?o in moA?. Cesarji so v preteklosti uporabljali simbol Zmaja v upanju, da bo prinesel sreA?o njihovem ozemlju. A?eprav je sposoben dvigati veter in delati deA?, se dvigniti v nebo in hip nato potoniti na dno morja, deli darove vsem bitjem na zemlji. S svojim letenjem ima odliA?en pregled nad dogajanjem oziroma obzorjem. Je zagotovo najmoA?nejA?i simbol sreA?e v seznamu kitajskih simbolov.

V Potovalni agenciji Zmaj zdruA?ujemo vrednote in vrline ljubljanskega in kitajskega zmaja. Nudimo unikatne turistiA?ne izkuA?nje, ki temeljijo na kakovostnem in aktivnem preA?ivetju prostega A?asa. A?elimo si, da je vsak trenutek VaA?ega A?asa posveA?en osebnem zadovoljstvu in stiku z lokalnim okoljem. Na podlagi dolgoletnih izkuA?enj pri delu z otroki, mladimi in starA?i smo specializirani za otroA?ke, mladinske in tudi druA?inske programe in potovanja. Ponujamo pa tudi edinstvene programe na podroA?ju Jugovzhodne Evrope, predvsem A?rne gore in Albanije. Od azijskih trgov smo specializirani za turizem na Kitajskem, kjer A?elimo povezovati in razvijati turistiA?ne produkte in tokove med Kitajsko in Jugovzhodno Evropo.

Na potovanjih si prizadevamo biti VaA? sopotnik in zaA?A?itnik, hkrati pa vam podarjamo obilico ustvarjalnosti, izobraA?evanj in novih doA?ivetij. A�Potujute z Zmajem in si razA?irite obzorja.

Poslanstvo: Ustvarjati in ponujati kakovostne in aktivne turistiA?ne vsebine temeljeA?e na odgovornem in trajnostnem turizmu.