Kitajska

slika-1

Severna Zmajeva vrata e��e??a?�

od 21. aprila do 1. maja

Vstopi v zmaja

Severna Kitajska a�� starodavna in veliA?astna, mogoA?na, epsko junaA?ka in sanjavo skrivnostna. Podajte se z mladimi zmaji od glinenih vojA?A?akov prvega cesarja do Prepovedanega mesta in samotnih stolpov Velikega zidu. Sprostite se v senci razkoA?nih palaA? ob jezerskih bregovih, zadihajte nedoumljivo spretnost A?aolinskega kung-fu-ja in doA?ivite veliA?ino skromnih templjev v vrtoglavo prepadnih stenah.

 • slika-1

   

  • Prepovedano mesto v Pekingu
  • Poletna rezidenca v Pekingu
  • Samostan bojevitih menihov A�aolin z ogledom kungfu predstave
  • Glineni vojA?A?aki v mestu Xi’an
  • Gora Hua (ena od kitajskih svetih gora)
  • BudistiA?ne votline zmajevih vrat
  • Poletni dvorec Jehol
  • Veliki kitajski zid
  • Tradicionalna veA?erja s pekinA?ko raco
  • VoA?nja s super hitrimi vlaki

   

 •  

  1.dan a�� 21. aprila 2017, petek

  ODHOD IZ BLIA?NJEGA LETALIA�A?A V PEKING

  A�

  2.dan a�� 22. aprila 2017, sobota

  PRIHOD V PEKING IN POZDRAVNA VEA?ERJA

  DobrodoA?li v skoraj dvajset milijonskem glavnem mestu Kitajske. Peking, kar pomeni Severna prestolnica, A?e osemsto let vlada cesarstvu. Davnina in mogoA?nost se obA?utita na vsakem koraku starega mesta.

  Po namestitvi v udobnem hotelu in krajA?em poA?itku za borbo z jet legom se bomo podali v tradicionalne ozke ulice, imenovane hutong, v A?etrti ob Urnem in Bobnarskem stolpu. Udarec po zvonu je v dinastiA?nih A?asih naznanjal prihod dneva, bobnanje pa nastop noA?i.

  slika2

  ??�e?? Urni stolp pekinA?kega obzidja

  Po daljA?em sprehodu, na katerem ne bo manjkalo nadvse zanimivih zgodb, nas A?akaA�pozdravna tradicionalna pekinA?ka veA?erja, ob kateri bo na voljo tudi degustacija domaA?ega A?ganja. Po veA?erji se bomo vrnili v hotel. NoA?itev v Pekingu.

   

  3.dan a�� 23. aprila 2017, nedelja A�

  POLETNA REZIDENCA V PEKINGU

  a?�a�?e��

  sliak-3

  Po zajtrku se bomo odpravili na severozahodno obrobje Pekinga, kjer se nahaja najveA?ji cesarski park na Kitajskem a�� prekrasna Poletna rezidenca (kit. Yi he yuan). Okoli umetnega jezera Kunming se razprostirajo zasanjani paviljoni in razkoA?ne palaA?e poslednje cesarice. Spomladi je A?e posebej lepo v kitajskih tradicionalnih vrtovih. Park si bomo najprej ogledali z lokalno vodnico, za zavzete fotografe (motivov zagotovo ne bo zmanjkalo) in tiste, ki smo A?eljni meditativnega miru, pa bo na voljo tudi obilo prostega A?asa.

  Pozno popoldne se bomo vrnili v naA? hotel ob zahodni A?elezniA?ki postaji, prevzeli prtljago in se s super-hitrim vlakom, ki velja za enega najveA?jih doseA?kov kitajskega gospodarskega razvoja, zapeljali v mesto Zhengzhou v provinci Henan. VoA?nja bo trajala pribliA?no tri ure. NoA?itev v Zhengzhou-ju.

  slika-5

   

  4.dan a�� 24. aprila 2017, ponedeljek

  SAMOSTAN BOJEVITIH MENIHOV A�AOLIN

  a???z�a��

  slika-6

  Po zajtrku se bomo z udobnim poslovnim kombijem zapeljali (dobro uro do uro in pol voA?nje) v samostan Shaolin pod goro Song, ki velja za rojstni slog A?tevilnih slogov kitajskega kung-fu-ja, po zaslugi A?tevilnih filmov, romanov in pripovedk pa je tudi najbolj legendarno srediA?A?e borilnih veA?A?in v vsej Aziji. A?e iz A?asov dinastije Tang smejo bojeviti menihi v Shaolinu po posebnem cesarskem dekretu jesti meso in piti alkohol. Oblasti so samostan veA?krat uniA?ile, a se je vsakiA? znova postavil na noge, A?e moA?nejA?i kot prej. MandA?urska vojska ga je poA?gala leta 1647. Takrat so se velemojstri kungfuja raztepli po Kitajskem in ustanovili lastne A?ole. Zadnji poA?ig Shaolina se je zgodil leta 1928. Danes je samostan zaA?A?iten kot kulturna znamenitost, menihi pa preA?ivljajo svoj A?as v neusmiljenem treningu borilnih veA?A?in. Njihova izurjenost se pogosto zdi, da presega meje fiziA?no mogoA?ega.

  V ogled samostana je vkljuA?en tudi kungfu show.

  Po zakljuA?enih ogledih se bomo napotili A?e bolj zahodno, v staro mesto Luoyang, kjer bomo prenoA?ili. Na poti je mogoA?a opcijska veA?erja v pristni podeA?elski krA?mi.

  7

   

  5.dan a�� 25. aprila 2017, torek

  GLINENI VOJA�A?AKI PRVEGA KITAJSKEGA CESARJA, XI’AN

  a?�e��a��

  slika-8

  Po zajtrku se bomo s super-hitrim vlakom odpeljali v Xi’an, najstarejA?o kitajsko prestolnico. V bliA?ini mesta nas A?aka ogled najveA?jega arheoloA?kega odkritja 20. stoletja in sicer glinenih vojA?A?akov prvega kitajskega cesarja Qin Shi Huanga, na katere sta leta 1974 naletela dva neuka kmeta med kopanjem vodnjaka. Arheologi so do danes naA?teli veA? kot 8000 glinenih vojA?A?akov, 130 bojnih vpreg in 150 konjev, kar pa je le neznaten del celote, saj mavzolej prvega cesarja sploh A?e ni bil odprt. VojA?A?aki, jezdeci in sluA?abniki so izdelani v naravni velikosti in se ponaA?ajo z izjemnimi detajli, saj so bili modelirani po resniA?nih osebah.

  Prvi kitajski cesar je za A?asa svojega A?ivljenja je osvojil veA?je ozemlje od Aleksandra Velikega, za obrambo pred severnimi nomadskimi plemeni pa ukazal zgraditi prvi Veliki kitajski zid. Toda cesarstvo je A?e kmalu zapadlo v paranoiA?no, totalitarno tiranijo. Medtem ko so se egipA?anski faraoni po smrti obdali z razkoA?jem, kitajski cesar tudi po smrti ni mogel iz svoje koA?e a�� v strahu pred maA?A?evalnimi duhovi neA?tetih ljudi, katerih smrt je povzroA?il, se je obdal z ogromno armado glinenih vojA?A?akov.

  Po ogledu cesarske grobnice se bomo odpravili A?e na veA?erni potep znotraj mestnega obzidja, kjer je zlasti zanimiva in piktoreskna muslimanska A?etrt. NoA?itev v Xi’anu.

   

  6.dan a�� 26. aprila 2017, sreda

  GORA HUA

  6909933798_74a9b89d53_o mt-huashan-death-trail-woe1

  123001ec979096312c5e1af1b

  a��e?? Razgled z a�zBrvi smrtia�? pod juA?nim vrhom gore Hua

  Po zajtrku se bomo s super-hitrim vlakom (pol ure voA?nje) zapeljali v mestece Huashan. Nato se bomo povzpeli na dobesedni in dramatiA?ni vrhunec naA?ega potovanja a�� legendarno goro Hua.

  V kitajski tradiciji, filozofiji in umetnosti posebno mesto zavzemajo gore. Obstaja pet svetih gora daoizma (severna, juA?na, osrednja, vzhodna in zahodna), izmed katerih je gora Hua kot zahodna sveta gora zagotovo daleA? najbolj spektakularna. Nanjo vodi kar 40.000 stopnic, ki se vzpenjajo nad strmimi prepadi, globokimi tudi do tisoA? metrov. Tu so nekdaj meditirali modreci in puA?A?avniki.

  KlasiA?na pot na goro vodi z A?icnico pod najniA?ji severni vrh, od koder se ljubitelji hribolazenja nato A?e poA?teno a�zpomatrajoa�? na juA?ni vrh. UdobnejA?a varianta vodi z A?icnico neposredno na zahodni vrh, kjer niso veA? potrebni nikakrA?ni vzponi. Najbolj zagrizeni pa se lahko na goro podajo vse od vznoA?ja in preA?tejejo prav vsako stopnico. Pot na vrh je vsekakor vredna truda, saj gora ne glede na vreme navduA?i z veliA?astnimi razgledi. Opcija za najpogumnejA?e: zloglasna Brv smrti.

  PrenoA?ili bomo v mestu Huashan.

   

  7.dan a�� 27. aprila 2017, A?etrtek

  SVETE BUDISTIA?NE VOTLINE ZMAJEVIH VRAT LONG MEN V LUOYANGU

  c?YcY?e��e??

  10

  Da si malce odpoA?ijemo po gorniA?kih podvigih, nas danes A?aka bolj sproA?A?en program. Po zajtrku nas bo prijetno kratka voA?nja s super-hitrim vlakom prestavila v kraj Luoyang Longmen, kjer smo A?e prenoA?ili na poti iz A�aolina. V bliA?ini si bomo ogledali budistiA?ne votline Zmajevih vrat. V 2500 votlinah se nahaja veA? kot 100.000 budistiA?nih kipov, mojstrsko izklesanih v apnenA?asto skalo. NajmanjA?i merijo komaj 3 centimetre, najveA?ji pa 17 metrov. NajstarejA?i so iz A?asov dinastije Han (pred pribliA?no 2000 leti), veA?ina pa jih je iz A?asov dinastije Tang (pred 1300 leti), ko se je budizem razA?iril po Kitajskem.

  V veA?ernih urah se bomo s super-hitrim vlakom vrnili v Peking, kjer bomo prenoA?ili.

   

  8.dan a�� 28. aprila 2017, petek

  CESARSKI DAN V PEKINGU a��

  PREPOVEDANO MESTO IN OLIMPIJSKI PARK

  Po zajtrku se bomo odpravili na Trg NebeA?kega miru in se fotografirali pred mavzolejem, kjer poA?iva prvi kitajski predsednik Mao Cetung. Nato nas A?aka ogled slovitega Prepovedanega mesta, najveA?jega cesarskega dvorca na svetu, kjer je uradovalo in prebivalo 14 mingovskih in mandA?urskih cesarjev. Razprostira se na 72 hektarih ter obsega 90 palaA? z dvoriA?A?i in 980 stavb.

  11

  a��?�� Obredna posoda v Prepovedanem mestu

  Kitajsko izroA?ilo pravi, da ima 9.999 sob (iz spoA?tovanja do Volje Neba le eno manj od 10.000, kolikor jih je v NebeA?ki palaA?i), vendar so arheologi zaenkrat preA?teli a�zsamoa�? 8.704 sobe. Za obiskovalce je odprtih le pet odstotkov poslopja, saj bi sicer ogledi trajali veA? dni ali celo tednov. V vrtovih Prepovedanega mesta so prebivali ti. feniksi, tj. cesarske prileA?nice, nad upravo in raA?unovodstvom pa so bedeli pogosto zlobni in zamerljivi evnuhi. Prvi nekitajski film, ki je bil posnet prav v teh prostorih, je bil Poslednji kitajski cesar reA?iserja Bernarda Bertoluccija.

  Po zakljuA?enem ogledu se bom povzpeli na vrh parka Jingshan, od koder se ponuja izvrsten razgled na najveA?je pekinA?ke atrakcije. PriporoA?amo pa tudi sprehod ob vrbovem nabreA?ju ti. Severnega morja v istoimenskem parku.

  Po najbolj megalomanskih doseA?kih preteklosti si bomo ogledali A?e njihovo sodobno reprizo a�� Olimpijski park, ki priA?a o doseA?kih zaenkrat A?e vedno najdraA?jih in najveA?jih Olimpijskih iger v zgodovini. Sprehodili se bomo mimo stadiona PtiA?je gnezdo in v vzduA?ju A?portnih rekordov doA?akali zaton sonca.

  Noben obisk Pekinga pa ne bi bil popoln brez obiska ene od buA?nih noA?nih trA?nic, kjer se je mogoA?e mastiti s peA?enimi A?korpijoni in sviloprejkami. Vseeno raje priporoA?amo tradicionalne pikantne rezance dan dan mian. NoA?itev v Pekingu.

   

  9.dan a�� 29. aprila 2017, sobota

  POLETNI DVOR JEHOL V MESTU CHENGDE

  eZSa��?s�e??

  12

  Po zajtrku se bomo podali v nekdaj barbarske pokrajine onkraj Velikega kitajskega zidu. Ker se je Peking tudi v starih A?asih poleti neprijetno razgrel, so se A?e kmalu pojavili naA?rti za veliA?asten poletni dvorec, kamor bi se cesarji umaknili pred najhujA?o pripeko. Po 89 letih gradnje je bil sredi 18. stoletja konA?an najveA?ji cesarski vrt na Kitajskem, ki obsega skoraj tri kvadratne kilometre parkov, sredi katerih stojijo palaA?e, templji in pagode. Nekaterim vladarjem je bil Jehol tako pri srcu, da so le redko obiskali Peking. Danes je obmoA?je pod varstvom UNESCO.

  Ogledali si bomo palaA?o Mala Potala, cesarski vrt s A?tevilnimi umetnimi jezeri in se povzpeli na goro Kladivo.

  PrenoA?ili bomo v Chengde, ki je prijetno kitajske manjA?e mesto in za veA?erjo ponuja A?tevilne lokalne specialitete.

   

  10.dan a�� 30. aprila 2017, nedelja

  PAGODI DVOJA?KA, FINALE NA VELIKEM KITAJSKEM ZIDU IN POSLOVILNA VEA?ERJA

  15

  a?�e�� Pagodi dvojA?ka v bliA?ini Jehola

  Po zajtrku si bomo na poti nazaj v Peking najprej ogledali skrivnostni Pagodi dvojA?ka. Na vrhu dveh strmih skal sta bili zgrajeni pred tisoA? leti in A?e vedno nihA?e ne ve, niti zakaj niti kako.

  Peljali se bomo skozi gorato in neizprosno provinco Hebei, katere gverilsko partizansko gibanje je bilo med drugo svetovno vojno strah in trepet japonskih okupatorjev.

  Podali se bomo na bolj osamljeno toA?ko Velikega kitajskega zidu v provinci Hebei, ki je ne oblegajo turistiA?ne gneA?e. Veliki zid, ki se kakor zmajska kaA?a vije po visokih hrbtih severnokitajskih gora, v skupni dolA?ini meri preko 5.000 kilometrov in je A?e danes najobseA?nejA?i enotni gradbeni projekt v zgodovini A?loveA?tva. A?e bi ga zgradili danes, bi kljub sodobni tehnologiji stroA?ki presegali 150 milijard evrov.Ponos Kitajske pa je za navadne ljudi pogosto pomenil samo veliko trpljenje, zato so z Zidom povezane predvsem zanimive legende. NeutolaA?ljiva vdova Meng, katere moA? je na Zidu umrl zaradi izA?rpanosti, je z jokom ganila Nebo, ki je sledeA? legendi povzroA?ilo potres, da se je podrlo kar 100 kilometrov Velikega zidu.

  14

  aYZe�� Veliki kitajski zid s postojanke Simatai

  Po zakljuA?enem finalu na Velikem zidu se bomo vrnili v Peking, kjer nas A?aka poslovilna veA?erja, seveda razvpita pekinA?ka raca v eni izmed najbolj priznanih mestnih restavracij. Po veA?erji je na voljo A?e zadnja priloA?nost, da doA?ivimo noA?ni utrip kitajskega mega-mesta. NoA?itev v Pekingu, v bliA?ini postaje ekspresnega vlaka do letaliA?A?a.

  16

   

  11.dan a�� 1. maja 2017, ponedeljek

  ODHOD NA LETALIA�A?E IN VRNITEV DOMOV

  V primeru odhoda zveA?er bomo imeli moA?nost, da doA?ivimo pristno socialistiA?no in komunistiA?no prvomajsko vzduA?je.

  18

   

 •  

  Cena potovanja je 2.388A�EUR in velja za skupino v obsegu 10 do 15 popotnikov. NajveA?je A?tevilo ljudi v skupini je 15. Program se lahko izvede tudi, A?e je prijavljenih manj kot 10 oseb, v kolikor za izvedbo obstaja skupni interes in se pristane na ustrezno doplaA?ilo.

  V ceno so vkljuA?eni:

  • PREVOZI, TRANSFERJI IN ASISTENCE PRI NJIH:
   • povratna letalska vozovnica Evropa a�� Peking a�� Evropa z vsemi taksami a�� v poA?tev pride odhod z Brnika ali bliA?njega letaliA?A?a (Zagreb, Benetke, MA?nchen, Dunaj);
   • prevoz s kombijem ali z manjA?im avtobusom in spremstvo do bliA?njega letaliA?A?a, pomoA? spremljevalca pri check-in;
   • transfer iz letaliA?A?a v Pekingu do hotela v mestnem srediA?A?u in na dan odhoda nazaj do letaliA?A?a (transfer se lahko izvede s shuttle avtobusom ali z letaliA?kim vlakom, kar je glede na prometne gneA?e tudi najbolj praktiA?no);
   • vsi prevozi s super-hitrimi vlaki (serija D ali G);
   • vsi prevozi z javnimi prevoznimi sredstvi v veA?jih mestih (podzemna A?eleznica, avtobusi in primestni vlaki) a�� izkljuA?eni so taksiji, razen kadar ni na voljo nobenega drugega prevoza;
   • vsi prevozi z zasebnimi kombiji (najpogosteje je na voljo Buick MPV) ali z manjA?imi avtobusi (v primeru veA?je skupine) a�� vsa vozila vozijo poklicni A?oferji z veA?letnimi izkuA?njami in visoko stopnjo zanesljivosti.
  • NASTANITEV:
   • namestitev v udobnih standardnih dvoposteljnih sobah, v hotelih z vsaj A?tirimi ali tremi zvezdicami (v manjA?ih krajih) a�� sobe v kitajskih hotelih so veA?inoma dvoposteljne (twin), prostorne (20 do 30 m2) in klimatizirane. Zakonsko posteljo (double) je treba posebej zahtevati ob prijavi in je odvisna od razpoloA?ljivosti (npr. nekaterih hoteli takA?nih sob sploh nimajo), pri A?emer je treba povedati, da so v A?tevilnih sobah tudi obiA?ajne postelje zelo A?iroke.

  A�

  • PREHRANA:
   • Zajtrki a�� glede na okoliA?A?ine (npr. A?e hotel ponuja samo kitajski zajtrk) je mogoA?e, da se zajtrk ponudi v lokalu izven hotela (npr. pekarna, Starbucks). V tem primeru si popotniki sami izbirajo zajtrk, pri A?emer se krijejo stroA?ki hrane in pijaA?e do 60 RMB po osebi, kar je na Kitajskem cena A?e skoraj luksuznega kosila.
   • Pozdravna in poslovilna veA?erja (brez pijaA?e).
   • Degustacija tradicionalnega pekinA?kega A?ganja na pozdravni veA?erji.
   • Pitna voda na prevozih s kombiji in z avtobusi.
  • VSI STROA�KI OBISKOV PO PROGRAMU:
   • vstopnine, ki znaA?ajo:
    1. Poletna rezidenca 60 RMB;
    2. tempelj Shaolin 100 RMB (vkljuA?en je kungfu show);
    3. glineni vojA?A?aki v Xi’anu 150 RMB;
    4. gora Hua 180 RMB;
    5. budistiA?ne votline Zmajevih vrat 120 RMB;
    6. Prepovedano mesto v Pekingu 60 RMB;
    7. park Jingshan 20 RMB;
    8. park Beihai 20 RMB;
    9. cesarski vrtovi v Jeholu 100 RMB;
    10. Veliki kitajski zid 100 RMB.
   • A?iA?nice;
   • avtobusi znotraj znamenitosti;
   • licensirani lokalni vodniki po znamenitostih (A?e so na voljo).
  • VODENJE IN ORGANIZACIJA:
   • Vodenje, spremstvo in razlaga slovenskega profesionalnega vodnika s tekoA?im znanjem kitajskega jezika in z veA?letnimi izkuA?njami na Kitajskem (predvideni vodnik: Jurij). Pomembno: glede na okoliA?A?ine je mogoA?e, da vodnik popotnike priA?aka na pekinA?kem letaliA?A?u. V tem primeru se bolj izkuA?enega A?lana skupine prosi, da bi bil zaA?asni vodja skupine med letalskim poletom (zlasti pomoA? drugim popotnikom pri prestopu in obmejnih formalnostih), za kar se mu prizna 100,00 EUR popusta.
   • AngleA?ko govoreA?i lokalni vodniki in asistenti, kjer so na voljo.
   • V ceno so vkljuA?ene A?isto VSE NAPITNINE, tako za sploA?nega kot za lokalne vodnike in A?oferje. Popotniki nimajo nikakrA?ne niti pravne niti moralne niti vljudne obveznosti plaA?ati dodatno napitnino, razen seveda, A?e bi bili z delom konkretnega vodnika zares izjemno zadovoljni. V tem primeru se napitnina, ki naj obsega skupno vsaj 50 RMB za posamiA?no vodenje, izroA?i individualno in diskretno ter ne predstavlja prav nobene obveznosti za ostale popotnike.
  • PRIDOBITEV KITAJSKEGA VIZUMA a�� trenutno znesek znaA?a 60,00 EUR.
  • OBVEZNO NEZGODNO ZAVAROVANJE, kot ga doloA?a zakon.
  • BREZPLAA?NE OPCIJE a�� se ne zaraA?unavajo posebej, vendar je njihova izvedba odvisna od objektivnih in subjektivnih okoliA?A?in (npr. ali je na voljo dovolj A?asa, ali obstaja interes skupine).
  • ORIENTACIJSKI PAKET a�� po eden na vsako sobo, vsebuje kitajsko SIM kartico in zemljevide v angleA?kem jeziku.

  V ceno izrecno niso vkljuA?eni:

  • Kosila in veA?erje, razen kadar je to izrecno navedeno (torej razen pozdravne in poslovilne veA?erje). VaA? vodnik je na voljo za nasvete in priporoA?ila glede hrane, ki je na Kitajskem poceni, raznovrstna in zelo okusna.
  • PijaA?a pri pozdravni in poslovilni veA?erji (pivo, vino in brezalkoholne pijaA?e), razen A?e je to izrecno navedeno.
  • Prevozi s taksiji in s plaA?ljivim osebnim prevozom (Uber, Didi in druge telefonske storitve), razen A?e ni na voljo nobenega drugega javnega prevoza.
  • Mini-bar in prigrizki v hotelskih sobah a�� gostje morajo te stroA?ke poravnati sami. Cene so vedno napisane na predmetih.
  • Ostale hotelske storitve (npr. masaA?e, frizer, karaoke in podobno) a�� goste prosimo, da se na recepciji informirajo o obsegu zastonj storitev, ki jih zajema cena sobe.
  • Ogledi znamenitosti in predstav, ki niso predvidene v programu.
  • Neobvezno zdravstveno zavarovanje (npr. CORIS).

   

  OPCIJE IN MOA?NA DOPLAA?ILA

  • Lastna soba: Zahtevo je treba navesti ob prijavi na potovanje in plaA?ati v celoti pred zaA?etkom potovanja.
  • KulinariA?ne opcije (doplaA?ilo se izvede v gotovini na samem kraju):
   • Luoyang:
    1. pristna podeA?elska veA?erja v kmeA?ki krA?mi na poti v Luoyang (informativno 50 do 80 RMB po osebi); ALI (moA?no je samo eno ali drugo)
    2. tradicionalni a�zvodni banketa�? v Luoyangu (informativno 100 do 150 RMB po osebi) a�� gre za vrhunsko pojedino dinastiA?ne kulinarike.
   • Xi’an: veA?erja v muslimanski A?etrti (informativno 50 do 80 RMB po osebi) a�� A?aA?liki, raA?njiA?i, peA?ena ovA?etina, moA?no zaA?injeno in odliA?no pikantno.
   • Jehol: tradicionalna cesarska mandA?urska veA?erja z rumenim riA?em in oslovskim mesom (informativno 100 do 150 RMB po osebi).

   

  A�tevilo mest je omejeno. Prijava nanaA?a 30% vrednosti celotnega programa in jo je potrebno poravnati ob prijavi. Preostali znesek se poravna najmanj en teden pred zaA?etkom programa.A�Po vzpostavljenem kontaktu s PA Zmaj, vam bomo izdali predraA?un, ki ga boste plaA?ali preko TRR. Po uspeA?nem nakazilu bomo potrdili vaA?o prijavo. Za predraA?un oz. veA? informacij nas lahko kontaktirate na:

  A�

  Potovalna agencija Zmaj, Zef BeriA?aj s.p.
  Odpiralni A?as: sreda od 08.00 a�� 10.00. Ostali dnevi po dogovoru.
  RakovniA?ka 6, 1000 Ljubljana
  M: 031 300 467
  E: info@zmajtravel.com
  A�tevilka banA?nega raA?una: SI56 6100 0001 3829 055, Delavska hranilnica d.d.
  DA�: 51600099

 • Peking

  sliak-3 18 16 11 slika2slika-5

  Samostan bojievitih menihov A�aolin

  slika-6 7

  Gora Hua

  mt-huashan-death-trail-woe1 001ec979096312c5e1af1b 6909933798_74a9b89d53_o 123

  Pagodi dvojA?ka in Veliki kitajski zid

  15 14

  Glineni vojA?A?aki

  slika-8

 

zmaj_kitajska_forbbiden_city

Ljudska republika Kitajska a�� deA?ela kot A?e nikoli prej

DrA?ava s 5.000 letno zgodovino, najstarejA?o in najbolj enotno civilizacijo na svetu, 2.000 leti imperializma, 17 razliA?nimi dinastijami ter do 19. stoletja najveA?jim in najmoA?nejA?im gospodarstvom na svetu. DeA?ela, kjer se vse meri v preseA?kih.Na Kitajskem je bila panoga turizma A?e do leta 1970 strogo nadzorovana in prepovedana, danes pa je deA?ela svetovna atrakcija.

ObiA?A?ite mirna gorska jezera Tibeta, ravnoduA?ne puA?A?ave Notranje Mongolije, otok Hong Kong, riA?eve terase na jugu, dostojanstvene budistiA?ne templje v jamah, gore obdane z meglo s templji na vrhu, starinske vasice in vodna mesta, kolesarite med pravljiA?nimi kraA?kimi stolpiA?i okrog Yangshuoja, izgubite se v bambusovem gozdu, sledite kitajskemu zidu, ki vijuga med vrhovi gora, kriA?arite med reA?nimi soteskami, zaplavajte v morju na otoku Hainan ter doA?ivite A?udovito kitajsko pokrajino.

10 zanimivosti o Kitajski

 1. Kitajska je najbolj poseljena drA?ava z 1,8 milijarde prebivalcev in druga po povrA?ini na svetovni ravni.
 2. DrA?ava je razdeljena na 23 provinc, 5 avtonomnih regij, 4 obA?ine in 2 posebni administrativni regiji (Hong Kong in Macao). Meji na 14 drA?av, kar jo uvrA?A?a med drA?ave z najveA? mejami na svetu.
 3. Kitajska zastava se je prviA? uporabila leta 1949 na Trgu nebeA?kega miru v Pekingu. RdeA?a barva simbolizira revolucijo, velika zvezda komunizem, majhne zvezde pa Kitajce. PoloA?aj zvezd prestavlja enotnost naroda pod vodstvom komunistiA?ne partije.
 4. Kitajska je najhitrejA?e rastoA?e in trenutno drugo najveA?je gospodarstvo na svetu. Na prvemA�mestu pa je kot najveA?ja izvoznica blaga in neposrednih tujih investicij.
 5. Je tudi vodilna in najhitreje rastoA?a turistiA?na destinacija na svetovni ravni. Zaseda tretje mesto pri receptivnih in prvo mesto pri emitivnih mednarodnih prihodih.
 6. Ima 35 kulturnih, 10 naravnih in 4 meA?aneA�znamenitosti na UNESCO-vem seznamu svetovne dediA?A?ine.
 7. Stvari, ki so jih izumili Kitajci so: denar, papir, kompas, sladoled, A?aj, svila, keA?ap, toaletni papir, itd.
 8. Prebivalstvo porabi okoli 45 milijard palA?k na leto.
 9. Uradni jezik je MandarinA?A?ina (kit. Putonghua), ki jo govori 91 % populacije. Na Kitajskem jeA�kar 54 uradno priznanih manjA?in. Okoli 100 milijonov ljudi za komunikacijo uporablja svoj avtonomni jezik
 10. V nasprotju z Zahodom, Kitajci ne dajejo velikega pomena klasiA?ni religiji. VA�zgodovini je bila druA?ba pod vplivom treh A?ivljenjskih filozofij in sicer: konfucijanizmom, taoizmom in budizmom.